<Alumni>


2003/03
Kazuhiro KOGA
Kazuyuki SHIOSAKI
Shogo YAMADA
Yukinobu Sugimura

* Fujitsu Minami-kyushu Systems Engineering Limited
* Japan Tobacco Inc.
* Suzuken Co., Ltd


2004/03
Miaki TANAKA
Kazuaki TSUJI
Yoriko NAKATA
Yukihiro NARAZAKI
Yasuhiro WADA

* Geltec Co.,Ltd
* Kitakyushu rehabilitation college
* Kokura Rehabilitation School
* Nissan Co.,Ltd
* Sony Corporation


2005/03
Atsushi SUGYO
Akihiko FUJIKI
Fumihiko Masuda
Hiroshi Hrio

* Kobelco Construction Machinery Co., Ltd
* Spinal Injuries Center, Japan Labour Health and Welfare Organization


2006/03
Shinji Tasaki
Takahiro OCHIISHI
Naohiro IEHARA
Akira KURATA
Naoki HAKOZAKI
Tomoko HATA
Takashi YAMASHITA

* CSK Network Systems
* Nippon Telegraph and Telephone West Corporation
* Seirin High School
* Suzuken Co., Ltd
* Toppan Printing Co., Ltd
* Zenrin Co., Ltd


2007/03
Miki ASONUMA
Chiaki OHSHIMA
Yuichiro KONISHI
Ataka SHIGEMICHI
Satoshi HASHIGUCHI

* Fanuc LTD.
* Lecturer of the Fukuoka University of Education
* PhD sutudent of Kyushu University
* Sony EMCS Corporation
* Toyota Motor Corporation


2008/03
Yukinobu Sugimura
Yuhei Kuroki
Takuya Kubo
Kuranosuke Sako
Yuji Nagashima
Yasuhito Murakami
Takashi Moriki

* ADVICS Co., Ltd
* Canon Inc.
* Fujitsu Ten., Ltd
* Kyushu Rosai Hospital
* Oki Electric Industry Co., Ltd
* Toshiba Medical Systems Corporation


2009/03
Nobuyoshi UJIFUKU
Yusuke KINOSHITA
Yu YONEDA

* ADVICS Co., Ltd
* Tokyo Keiki Inc.
* Panasonic Semiconductor Discrete Devices Co., Ltd.


2010/03
Chie Soga
Tomoyuki Hirano
Yasunori Iwasaki


2011/03
Masakazu Egashira
Akihito Aoki
Hironobu Tanaka


2012/03
Suguru Ikeda
Takahiro Shiroishi
Kazunari Yamashita
Makoto Tokunaga
Hidenori Tanaka
Yasutaka Toyota

2013/03
Ryuji Ikeda
Masaki Kombara
Tsukasa Fujimoto
Seiji Tsukigawa

Return to top page