<Graduate students>

-Ph.D. students-
Hiroshi Horio
Souta Nakano
Takayuki Nagasaki
Mitsuru Miyata

-Master course students-
Takeshi Jouyashiki
Yasuhiro Koyanagi
Daisuke Takigawa
Kentarou Kamimura
Hiroyuki Kuraoka
Masanori Handa
Yijiang Tang
Meixin Chen
Tadahiro Arima
Wataru Ikeda
Daisuke Ishihara
Hiraku Edayoshi
Takahiro Oda
Takumi Matsuzawa
Chiharu Yasaka

<Undergraduate students>
Nobuaki Umei

<Research Student>
Fang Jin

Return to top page